BéVé Tussendiepen

beve tussendiepen

Op 19 mei 2015 is de coöperatieve vereniging BéVé Tussendiepen UA opgericht. Een ondernemerscollectief dat zelf de revitalisatie en transformatie van Tussendiepen in Drachten ter hand neemt volgens het door 132co ontwikkelde werkmodel BV Binnenstad. Het veranderen van het oudste industriegebied van DrachtenǀSmallingerland in aanloopgebied naar het stadscentrum is de opgave. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid van het ontwikkelingsproces geheel in handen gelegd van het ondernemerscollectief. Een stimuleringssubsidie van Platform 31 is voor dit experiment ingezet. BéVé Tussendiepen werkt met een professioneel team vanuit een centraal in Tussendiepen gelegen bouwloods: een voormalige machinefabriek. Twee gemeentelijke functionarissen zorgen ervoor dat de lijnen tussen het team en de gemeente kort blijven. Daarmee wordt enerzijds de effectiviteit van staand beleid en regelgeving getest en bij wijze van proef misschien ook aangepast. Anderzijds brengt het team de gemeente dichter bij de noden en wensen van de ondernemers.

Het proces van BéVé Tussendiepen kent drie fasen. De eerste fase is vooral kwartiermaken en het werven van een zo groot mogelijk draagvlak van zittende en nieuwe ondernemers. Deze fase is begin 2016 succesvol afgerond met een 70 % deelname van ondernemers. In de tweede fase zijn ondernemers ertoe aangezet om zelf met ideeën tot verandering en verbetering te komen. Dat heeft geleid tot een drietal omvangrijke ruimtelijke projecten en een reeks projecten gericht op collectieve waardevermeerdering. De derde en laatste fase is gericht op de realisatie van de projecten. Vanaf 2017 wordt daarmee een begin gemaakt.

Zie: www.facebook.com/bevetussendiepen