Visie

“ Als het proces schoonheid is, wordt het eindresultaat dat vanzelf”

 132co fungeert als startpunt en conceptenfabriek voor alle denkbare ruimtelijke, culturele sociale of ambachtelijke projecten. Schoonheid maken in gezamenlijkheid is daarbij het bovenliggend streven. En maatgevend voor de werken die voortvloeien uit ons handelen.

Met ‘ons’ doelen wij op de leden en relaties van onze coöperatieve vereniging 132co. Een collectief van mensen die door een samenloop van omstandigheden op elkaars pad zijn gekomen. Een kleurrijke verzameling van mensen die vanuit hun gedrevenheid, kennis en kunde samen zijn gaan werken door de jaren heen. Het is juist de vervlechting van vakkundigheid waardoor het product meer dan de som der delen wordt.

Wanneer er zich een vraag voordoet kan de meest gerede partij voor het werk worden gekozen uit de vergaarbak van experts vanuit onze coöperatie.
Het werken volgens de bouwloodsmethode lijkt de meest kansrijke vorm om in gezamenlijkheid schoonheid te maken. Met achting en bewondering voor ieders aanleg en ambacht.


 

Bouwloodsmethode

Gedurende de middeleeuwen was de leiding over de bouw van een kathedraal in handen van een ‘meester van de wercke’. Samen met een palier werd in nauw overleg met zelfstandige deskundigen -schrijnwerkers, glas in lood zetters, schilders, metselaars-, gewerkt aan de kathedraal. 132co bedoelt met de verwijzing naar de bouwloodsmethode dat er een aanvullende, strikte meer-wegen-hiërarchie wordt gevolgd, om projecten in beweging te brengen. Wanneer er zich een vraag voordoet kan de meest gerede partij voor het werk worden gekozen uit de vergaarbak van deskundigen vanuit onze coöperatie.

The madmen and the cathedral