Conceptenfabriek

“ een goed idee wordt vaak overschat. De uitvoering van een idee, dat is de kwestie!”

 Goede ideeën zijn er te over. Maar het proces om van een idee te komen naar realisatie van een project, vergt vasthoudendheid, gedrevenheid en structuur. Daarbij ligt het accent vanuit 132co op het in beweging brengen van het vliegwiel. Niet het brainstormen of het genereren van meer ideeën staan daarbij centraal. Maar het komen tot de eerste versnelling van een vraag of vraagstuk. En dat vraagt om een loods. Iemand die bedreven is in de eerste fase van een project. Wanneer een ieder de bereidheid heeft tot overgave aan deze loods, is de kans -voor ons logischerwijs- het groots dat er beweging ontstaat in deze startfase. Vanuit 132co kunnen wij desgevraagd verder helpen met deze benadering en mensen in contact brengen met de persoon die ’t wiet’.

De kunst is voor ons allen, om zo goed als mogelijk talenten in te zetten. Om een ieder verantwoordelijk te laten zijn voor datgene waarin zij bedreven zijn.

wel ‘t wiet maag ‘t zegg’n

(Gronings voor de Rijnlandse benadering)


Loods

Een loods is een specialist met grote bekendheid van het plaatselijk vaarwater, die kapiteins en schippers adviseert bij het navigeren door een bepaald gebied. De kapitein blijft eindverantwoordelijk, de loods heeft slechts een adviserende functie tegenover de officier van de wacht. Het is aan de kapitein om het advies van de loods op te volgen.


 

Rijnlandse benadering

 

Het Rijnlands model is gebaseerd op de kracht van het collectief, op maatschappelijke consensus en een actieve rol van de staat en een lange termijn mentaliteit. Het Anglo-Amerikaanse model is gebaseerd op individueel succes, een minimum aan bemoeienis van de Staat en winst op korte termijn.