Lid worden?

132co is een collectief van uiteenlopende – zelfstandige – professionals waarbinnen de zorg voor ieder ander centraal staat. De koers van het collectief wordt bepaald door actuele, maar ‘toevallige’ samenlopen van omstandigheden en door wie zich daarbij wel of niet aansluit. Het succes van het collectief wordt mede bepaald door hen die durven, zij die zich overgeven zonder vooraf gestelde omschreven doelen. Daarom komen vragen, vanuit verschillende richtingen samen in dit collectief.

Elk lid beheerst één of meerdere vakgebieden. 132co stelt in principe geen grens aan het soort vakgebied. Hoe groter de verscheidenheid, hoe meer ‘toevallige samenlopen van omstandigheden’. Die ontwikkelen zich bijvoorbeeld wanneer leden bij toeval of georganiseerd samenkomen, binnen of buiten 132co, kennis uitwisselen en tot creatieve ideeën komen. Of ze ontstaan op het moment dat een lid in het werkveld stuit op een interessante opgave en daar de passende route en mensen bij zoekt.

Uit ideeën en opgaven kunnen – als ze in de geest van 132co passen – projecten voortkomen. Door de grote verscheidenheid in professionaliteit, waar 132co ook zonder lidmaatschappen een beroep op kan doen, zijn we gezamenlijk in staat om de coöperatie te profileren als een organisatie die op elk werkterrein buiten de orde weet te denken en te werken. 132co is een bijzonder platform van waaruit wij bijzondere en vernieuwende zaken tot stand willen brengen (conceptenfabriek). Een ieder die kiest om lid te worden, kan het platform benutten om zich te profileren, naast het eigen profiel als zelfstandige.

Van leden wordt ‘durf en overgave’ gevraagd, waarmee samenwerkingsbereidheid, het grensverleggend durven werken, investeringsbereidheid en het elkaar helpen worden bedoeld. Leden hoeven niet altijd actief te zijn voor 132co. Het is een keuze naast de eigen zelfstandige activiteit. Kiezen voor een actieve rol binnen of via 132co doen leden pas als zij gevraagd worden door een medelid voor (het opzetten van) een project of wanneer zij zelf met een project- of onderzoeksvoorstel komen.

Het lidmaatschap

Een lid is een natuurlijke persoon, geen bedrijf, organisatie of andere rechtsvorm. Het bedrijf of de organisatie, waaraan een lid is verbonden, heeft voor 132co wel een preferente positie. Een lidmaatschap van de coöperatie biedt leden het volgende:

Een herkenbaar platform waar je ‘bij wilt horen’.

Binnen de coöperatie werken professionals naar gelang de uitdaging en in wisselende samenstelling met elkaar samen. Zij investeren met oog voor elkaars vakbekwaamheid in processen en projecten met een twist: ‘no business as usual’. Het kan ook anders met verrassende resultaten. 132co is voor ieder, die anders kijkt naar hoe de dingen werken, een inspiratiebron en uitvalsbasis.

Een kennisbank en een breed professioneel netwerk.

De leden en hun relaties samen vormen het netwerk – de mensenbank – van 132co. Dat netwerk kan worden aangesproken op het moment dat een concept, onderzoek of project dat vraagt.

En verder:

  • Ruimte voor kennisontwikkeling en -deling, onderzoek, conceptontwikkeling en experimenten.
  • De faciliteiten daarvoor op de thuisbasis, Gedempte Zuiderdiep 132 te Groningen, of op een of andere uitvalsbasis (project).
  • Een springplank voor starters.
  • Een bijzondere projecten portefeuille van uiteenlopende aard, maar met een 132co profiel.
  • Contacten met (potentiële) opdrachtgevers, investeerders en relevante instellingen.
  • Gratis of met korting naar 132co-evenementen.
  • Meedelen in de jaarlijkse winstuitkering.

Lid worden? Neem contact met ons op.