Ten Boer

In 2007 kocht de gemeente Ten Boer ruim 39 ha grond en een boerderij op Woldwijk, een gebied ten noorden van de dorpskern. De aankoop had als doel om het gebied als woningbouwlocatie te ontwikkelen. Als gevolg van de crisis is die ontwikkeling stil komen te liggen. Voor een periode van zeker 20 jaar wordt die ontwikkeling ook niet meer voorzien. De gemeente heeft hieronder financieel zwaar geleden, waar ook de dorpsgemeenschap de effecten van heeft ondervonden. Het gemeentebestuur deed daarom in 2015 een openbare oproep naar partijen met de vraag of er andere mogelijkheden zijn om het gebied te benutten waar zowel het dorp als haar inwoners baat bij hebben. De gemeente zocht naar oplossingen om meer opbrengst te halen uit het gebied dan wat de huidige jaarlijkse pacht oplevert, ruimte zou geven aan duurzame initiatieven in de breedste zin van het woord en iets “teruggeeft” aan de inwoners van Ten Boer.

132co heeft daarop het voorstel gedaan om die oplossing vooral te zoeken in de eigen kracht die de gemeenschap kan opbrengen. Dat leverde meteen al een stroom aan ideeën op die door 132co in een tiental concrete initiatieven zijn vertaald. Tijdelijke woningbouw, een energiecoöperatie, hergebruik van de boerderij, een dorpsmoestuin, agrarisch natuurbeheer, toeristische en culturele activiteiten enzovoort.

In november 2015 heeft de gemeenteraad van Ten Boer kennis genomen van die initiatieven en de kracht ervan ingezien. Zij heeft toen groen licht gegeven om aan die initiatieven daadwerkelijk de ruimte te geven.

132co heeft zich daarna ingespannen om de initiatiefnemers afzonderlijk te begeleiden bij het concretiseren van hun voorstellen en om hen tegelijk onderling te verbinden binnen een coöperatie. Een coöperatie die medio 2016 ook echt is opgericht. Ook heeft 132co aangestuurd op de oprichting van een reflectieteam: niet initiatiefnemers maar wel bewoners van Ten Boer die een vinger aan de pols houden wat betreft de initiatieven die ontplooid worden. Daar de effecten van beoordelen. Maar die ook nieuwe initiatieven aandraagt.

Op 15 december 2016 heeft de gemeente Ten Boer het beheer van Woldwijk overgedragen op de coöperatie. Tegelijk is de coöperatie Woldwijk een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente aangegaan waarin is overeengekomen dat zij de door de gemeente gestelde doelstellingen voor Woldwijk zal realiseren. Een belangrijke en ook gedurfde stap voor een gemeente. Het betekent dat zij een groot vertrouwen gunt aan haar gemeenschap.

http://www.woldwijk.nl