BV Binnenstad

BV binnestad logo

In 2013 ontwikkelde 132co een werkmodel voor ondernemerszelforganisatie bij revitalisering van stads- en dorpskernen die door krimp of een teruglopende economie onder druk staan. De aanpak hiervan verloopt veelal nog traditioneel top down, door de overheid betaald en gestuurd. De doelgroep zelf – hier ondernemers – blijft bij dit soort processen terughoudend en afwachtend. Revitalisatieprocessen verlopen daarom nogal eens traag en stroef.

bv binnenstad132co ontwikkelde hiervoor een werkmodel waarbij de verantwoordelijkheden tussen overheid en ondernemers 100% zijn gespiegeld. De overheid treedt voor even helemaal terug en legt het werk voor de stadskern geheel in handen van een collectief van ondernemers. Een beperkt aantal voorwaarden wordt hen meegegeven. Het profijt van de eindgebruiker wordt centraal gesteld. Vastgoed- en ruimtelijk beleid zijn de resultanten van een aanpak waarin omzetvermeerdering, zorg en ondersteuning (professioneel en ondernemers onderling) voorop staan. Deze vorm zet ondernemers aan om meer actief te worden en zelf verantwoordelijkheid te nemen. Omdat bij deze werkwijze de gemeente haar sturing (geheel of in belangrijke mate) loslaat ontstaan er andere werkpatronen waarbinnen ondernemers en hun clientèle meer een beroep op elkaar zullen doen.

In 2014 heeft 132co een stimuleringssubsidie ontvangen van Platform 31 om het werkmodel in een doelgemeente te testen. De gemeente DrachtenǀSmallingerland heeft deze uitdaging opgepakt en ingezet voor de revitalisatie en transformatie van het gebied Tussendiepen.

Joint venture:
132co – Strategisch Management
Nazzareno Mediati – mpro adviseurs