Brandemeer Leeuwarden

brandemeer 1

Ook Leeuwarden kampt met kantorenleegstand. Zowel op kantoorconcentraties als op plaatsen waar werken en wonen van oorsprong met elkaar verweven waren. In de voorzieningenstrook van de wijk Bilgaard – stedenbouwkundig opgezet volgens de principes van Het Nieuwe Bouwen – is dat merkbaar. De werklocaties verdwijnen uit de wijk. Dat is van effect op het sociaal functioneren van de wijk. Maar het roept tegelijk de ruimtelijke vraag op of stedenbouwkundig nog aan het oorspronkelijke wijkconcept moet worden vastgehouden.

132co kreeg deze dubbele vraag gesteld. De eigenaar van een leegstaand kantorencomplex in de voorzieningenstrook van Bilgaard daagde uit om daarvoor een oplossing te zoeken. 132co heeft daarop de samenwerking met de gemeente en de wijk opgezocht. Een strook gemeentegrond is in het onderzoek betrokken. Gezamenlijk is gezocht naar concepten waarin wonen en het nieuwe werken gecombineerd kunnen worden. Stedenbouwkundig nog steeds geen doorbreking van de oorspronkelijke opzet. Maar wel omgezet naar de actuele vraag.

In het bijzonder is er in de concepten vanuit gegaan het bestaande te ontzien en te integreren in een nieuwbouwprogramma. De combinatie van bestaand en nieuw biedt nu een faseerbaar en flexibel in te richten plan geschikt voor starters, wonen of wonen met werkplak, voor werkplekken waaraan vanuit de wijk behoefte is, voor collectief particulier opdrachtgeverschap of een bijzondere invulling zoals het samenwonen van ouderen in het belang van behoud van hun zelfstandigheid en kwaliteit van leven. Precies dat, wat vandaag de dag gevraagd wordt.

Joint Venture:
Wouter Hoogland – IPP&A
Koos Hoogland – Hoogland cs
DAAD Architecten
132co – strategisch management